суйуу вальсы


Созу С. Жусуевдики

Обону Г. Омурбекованыкы

Куу менен умут ундошуп,

Куулонуп жаштар бийлешип.

Комуско сырды жашырбай,

Козубуз турду суйлошуп.

Конулдун оту бир жанып,

Коздордон учкун нур жанып.

Жузубуз бирдей тамылжып,

Журоктор жатты бир кагып.

Бий болду биздин дилибиз,

Бир болду биздин тилибиз.

Буткон бой мынча балкыган,

Бутпосо экен бийибиз.

Жарашып биздин оюбуз,

Жанашып бирге оюбуз.

Калсачы дайым ушинтип,

Кармашкан бойдон колубуз.

2016-05-20 1590 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20