«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

студенттик омурум


Созу Ш. Бейшеналиевдики

Обону А. Момунгазиеваныкы

Молтурогон студенттик омурум,

Турмушумдун ширининдей корундун.

Тандап алдым таалайымдын энчисин,

Тупкурунон сузуп билим колунун.

Жалындаган студенттик кезимде

Жаркылдаган канат бутту сезимге.

Туболукко ардакташып отууго,

Туркум достун тусу калды эсимде.

Бир уядан жем талашкан балапан,

Баары мендей канат куулойт карасам.

Алган онор Ай-жылдызга дегдетип,

Келечектен кесип издеп баратам.

2016-05-20 383 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20