сонкол баяны


Обону И. Аманбаевдики

Кубулуп нурга болонуп,

Кулпуруп Сонкол когоруп.

Тугонбос суйуу кайгысын,

Тубуно алган чогоруп.

Кол усту мундуу шыбырап,

Айткандай сырды туюлат.

Арманда ыйлап бараткан,

Акмоордун уну угулат.

Канаты хандан кайрылган,

Кан кусуп катуу кайгырган.

Элеси келет Болоттун,

Акмоордон зарлап айрылган.

Оксугон омур кез келип,

Отконду бугун эскерип.

Элесин сактап Акмоордун,

Суйууго Сонкол эстелик.

2016-05-20 483 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20