селкиге


Созу, обону Ж. Шералиевдики

Тан менен ишке бараткан,

Таалайга коркун жарашкан.

Талаанын корку селкисин,

Таасирин элди караткан.

Алтындын багып аппагын,

Айткан антты актадын.

Эмгегин сендей сулуунун,

Элиме келет мактагым.

Талаанын укмуш узусун,

Талаада эмгек кызысын.

Тагдырын суйкум озгочо,

Таалайлуу эмгек кызысын.

Тандагы чолпон нурусун,

Талабын артык сулуусун.

Талыкпай аткар ар дайым,

Тапшырган элдин сунушун.

2016-05-20 237 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20