сагынганым билбедим


Созу, обону А Темировдуку

Сагынам сени артыкча,

Сары алтын сендей келинди.

Сылык суйлоп жылмайып,

Сылаган мандай теримди.

Санаадан кантип чыгарам,

«Садаган» деген кебинди.

Ойлонуп нечен толгоном,

Ошондо откон кунунду.

Оштонуп кыял корсотуп,

Оолжуп берген кунумду.

Оболоп учуп жетсем деп,

Ошондо созом унумду.

Алыстан ашык куткондун,

Азабы артык жан экен.

Айттырбай тилди сайраткан,

Асылкеч жардын баркы экен.

Алыста болсо суйушкон,

Абалтан калган салт экен.

Жайгаштыруу: 2016-05-20, Көрүүлөр: 305, Жайгаштырган: Жыргалбекова С., Өзгөртүлгөн: 2016-05-20