«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

сагынам


Созу Кубанычбектики

Обону Ж. Шералиевдики

Айдын нуру тийгендей,

Ак мандай анда жаркылдап.

Аркар коз келчи ийменбей,

Агала тоодо салкындап.

Кун чыга кумуш булактан,

Ак жузун жууп буралып.

Санаанды берип сырдашсан,

Суусардай боюн суналып.

Каяктан болсун арманым,

Кумар коз сага кол артсам.

Кайран жаштык кундорду,

Кадырлап кутуп узатсан.

Кар-бороон согуп турса да,

Козголгум келбейт жанындан.

Конулум чындап тушкон сон,

Корбосом кундо сагынам.

2016-05-20 161 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20