«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

оштук кыз


Созу, обону С. Бейшекеевдики

Оромол чачтуу периштем,

Убайым тартам кечиксен.

Ашыктык гулун берейин мен,

Ак-Буура бойлоп кезиксен.

Талыкпай тиктейм нур жузун,

Таныркап танкы жылдызым.

Оорутуп журок жактырды,

Ордолуу Оштун бир кызын.

Жоругу жазгы жайдайсын,

Жоогазын болуп жайнайсын.

Коргошун болуп кетемби,

Кургурум памил чайдайсын.

Сурмалуу сулуу периштем,

Сумсайам бир аз кечиксен.

Сунмакмын сага гулумду мен,

Сулайман тоодон кезиксен,

Махабат гулун термекмин,

Акбуура бойлоп кезиксен.

2016-05-20 208 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20