ошол да тоолук кыргызбы?


Созу Ж. Жаныбаевдики

Обону А. Тасмаевдики

Жайлоолоп боз уй тикпесе,

Жадырап кымыз ичпесе.

Капырай ошол кыргызбы?

Ардактап кары кутпосо.

Кайырма:

Кыр-кырда жылкы кишенеп,

Казанда турбаса бышкан эт.

Ошол да тоолук кыргызбы?

Балдары минбесе кысырек.

Кыздары беш кокул орбосо,

Конокко кой союп бербесе.

Ошол да тоолук кыргызбы?

Калпагын башка кийбесе.

Кайырма:

Коздору жадырап жылдыздуу,

Дуйносу буруксуп гул жыттуу.

Чолпондой ажар жанбаса,

Айтчы ошол тоолук кыргызбы?

2016-05-20 1694 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20