окудун борбор шаарынан


Созу, обону Мусаныкы

Окудун борбор шаарынан,

Талабын артык барыдан.

Кат жазбайсын кайрылып,

Канчалык буга таарынам.

Кадыркеч сени сагындым,

Кайрылып неге келбейсин.

Каттаса киши аяктан,

Кат жазып неге бербейсин.

Алыстан сени ойлодум,

Арманда кылып койбогун,

Адамдын ичин сыздаткан,

«Агай»деп кулуп койгонун.

Кадыркеч сени ойлодум,

Кайгыртып мени койбогун.

Жалындатат журокту,

Жарк этип кулуп койгонун.

2016-05-20 414 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20