нарыным


Созу Н. Жундубаеваныкы

Обону М. Алмакуновдуку

Too суусунан топтолушкан Нарыным,

Оттой жалт-жулт чагылышкан агымын.

Too гулунун чыгын чылап койгондой,

Жан сергиткен жыты сонун шарынын.

Нарын, Нарын, басып оттун кыргызды,

Кыргыз сага кылым уйун тургузду.

Аралатып Тяншанды, Памирди,

Ооздук катып мингизебиз жылдызды.

Кок шайыдай кобугу, албуут акпагын,

Токтогулдун кызгалдагын таштадым.

Кыйыштырып Фергананын пахтасын,

Боордоштуктун символуна сактагын.

Нарын, Нарын, басып оттун кыргызды,

Кыргыз сага кылым уйун тургузду.

Аралатып Тяншанды, Памирди,

Ооздук катып мингизебиз жылдызды.

2016-05-20 390 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20