«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

мундашым мунар кайдасын?


Созу: Ааяыныкы

Обону А. Керимбаевдики

Сут эмген бала жыттанган, илебинди сагындым,

Мойнумду сылап артылган, билегинди сагындым.

Талпынсам таппайм айласын,

Талаада калган ондоном,

Таалайым Мунар кайдасын.

Кучактап турсам туйлаган, журогунду сагындым,

Энкейсен, эрке чайпалган, кубогунду сагындым.

Мунаям таппай айласын,

Мунканып жалгыс олтурам,

Мундашым Мунар кайдасын.

Балбылдап карап оштонуп, кулгонунду сагындым,

Коруудон чыккан маралдай, жургонунду сагындым

Талпынам таппайм айласын,

Тан, атат дагы кун батат,

Тагдырым Мунар кайдасын.

Гулбурак жийде жыттанган, илебинди сагындым,

Мойнума жумшак оролгон, билегинди сагындым.

Коксоймун таппай айласын,

Конулго тете кылайын,

Тушко кир Мунар! Кайдасын?

2016-05-20 807 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20