Мох Григорий


Мох ГригорийМох Григорий Иванович 1909-жылы Ысык-кол областынын Туп районундагы Туп айылында туулган. Оз милдетине ак ниет мамиле жасоонун, агрономиялык илимдин жетишкендиктерин жана алдынкы тажрыйбаны колдонуу менен ал, буудайдын жогорку жана туруктуу тушумун остуруп алууга жетишет. 1949-жылы анын бригадасы 130,80 гектар аянттагы буудайдын ар гектарынан 29,9 центнерден тушум алынган. Буудайдан жогорку тушум остуруп алгандыгы учун СССР Жогорку Советинин Президиуму 1951-жылы 6-апрелдеги Указы менен Г. И. Мохко Ленин ордени Орок жана Балка алтын медалын тапшырып, Социалисттик Эмгектин Баатыры деген наам берилген.

Жайгаштыруу: 2016-05-23, Көрүүлөр: 400, Жайгаштырган: Э. Д., Өзгөртүлгөн: 2016-05-23