«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

мансапкордун бешик ыры


(сатира)

Созу А. Кыдыровдуку

Обону Ж. Шералиевдики

Таякенден тай алып,

Минип келер бекенсин.

Тай эжендин бир кызын,

Илип келер бекенсин.

Кампачыга шайланып,

Майга кирер бекенсин.

Болуп баалуу сельсовет,

Жорго минер бекенсин.

Бечетинди белине

Байлап журор бекенсин.

Бечет менен оозунду,

Майлап журор бекенсин.

Кок жал менен бир басып,

Байланышар бекенсин.

Складды имерип,

Жайланышаар бекенсин.

2016-05-20 323 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20