кыздын ыры


Созу, обону Т. Тыныбековдуку

Жигиттин гулу сен болсон,

Жибектин гулу мен болсом.

Айтылган создун манызын,

Жакшылап жигит ойлонсон.

Ак койнок кийсем жер чийет,

Айлымда балдар коп журот.

Акылга туура келбесе,

Аларды каалап ким суйот.

Ойлосом ойдо турасын,

Оюмду жигит бурасын.

Ойлоп бир сени ырдасам,

Оюнга шылтоо кыласын.

Конулун суйсо ойлогун,

Коп созуп уят болбогун.

Колунду сунуп ар кимге,

Кополок атка конбогун.

2016-05-20 2318 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20