кыздар ай


Созу К. Кумушалиевдики

ОбонуЖ. Шералиевдики

Кара бакка кур басып,

Журбогуло кыздар ай.

Картайганда билимсиз

Куйбогуло кыздар ай.

Кыздар ай - кыздар ай!

Окуп билим алалбай,

Окуганды биле албай

Кайран жашты откоруп

Койбогула кыздар ай!

Кызыл жагоо тагынбай

Койбогула кыздар ай!

Кыз кезинде окубай

Койбогула кыздар ай.

Кыздар ай - кыздар ай!

Кызык билим алалбай,

Кыйла ишти биле албай

Кыз кезегин, откондо

Окунбогун кыздарай!

Алтын жаштын чагында,

Акыл толук барында.

Алып калгын билимди,

Арман кылбай карында.

Кыздар ай - кыздар ай!

Окуп билим алалбай,

Окуганды биле албай

Кайран жашты откоруп

Койбогула кыздар ай.

2016-05-20 198 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20