Кыздар ай


Созу Молдогазыныкы

Обону Мусаныкы

Жашыл гулдой жайкалган,

Асылды сонун турлонткон.

Ак жибектей буралып,

Балапандай тен оскон.

Басканы сонун маралдай,

Биздин

Алатоонун кыздары ай.

Он бешинде ай толуп,

Жарыгы тоону жапкандай.

Тан, согулуп жаркырап,

Алтын нурун чачкандай.

Кызыл тазыл элеси,

Биздин,

Кыргый мучо кыздар ай.

Тулогу жетип уялап,

Акшумкар сызып учкандай.

Туу которуп, куу чалып,

Эл майрамдап чыккандай,

Элдин жары эркетай.

Биздин,

Биздин элдин кыздары ай.

Калкылдап колдун устундо,

Пароход жолго чыккандай.

Канатын тарап, каз, ордок.

Аккуулар чардап жаткандай,

Алтын нурдуу бети айдай,

Биздин,

Алатоонун кыздары ай.

2016-05-20 4089 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20