«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

Кыргызстан ыр-2


Созу К. Урманбетовдуку
Обону М. Бегалиевдики

Кыргызстан, кагылып конгуроодой кылымга,
Кун чыгыштан жанырып уну кыйырга,
Омуру бутпос санжыра,
Орулуп келет комуз кылында.
Онорго толо канжыга,
Отомун даназалап ырымда:

Кайырма:
Кокто жылдыз жан,
Жерде Кыргызстан!
Жарык жылдыздан,
Жанып Кыргызстан
Керме тоодон кереген,
Кереметсин не деген?!
Кун орногон Кызыл Туу,
Кен, мекенин эгемен.
Керме тоодон кереген,
Кереметсин не деген?!
Кун орногон Кызыл Туу,
Кен, мекеним эгемен.
Кыргызстан!

Кыргызстан, биригип айкол ата Манастан,
Жылдыз учкан бийикке туусу жанашкан.
Баш байлап достук, намыска,
Бактыма ак калпагым жарашкан.
Бар болуп билим жарышка,
Барабыз келечекке канатчан!

2016-05-20 443 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2020-07-27