кыялым


Созу Ж. Чоробаевдики

Обону А. Темировдуку

Асмандан тийген кун болсом,

Ааламда тегиз коргондой.

Кызыл гул болуп жаралсам,

Кыз-келин жыттап суйгондой.

Кааласам карап озгортуп,

Табигат мага багынса.

Жашай туш жаным дегенсип,

Жалооруп омур зарылса.

Олгонду кайра жаратсам,

Ажалды айдап таратсам.

Олумсуз, мунсуз мин жашап,

Оркундоп жаштар баратсан.

2016-05-20 360 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20