«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

куттуктаймын


Созу Т. Кожомбердиевдики

Обону М. Акматовдуку

Куттуктайм сенин туулган кунунду,

Уккум келет шынгыр добуш унунду.

Кабыл алып коюшунду суранам,

Таазим кылып сунган кызыл гулумду.

Мандайына нурун токсун тан, атып,

Журогуно жаштык жалын таратып.

Эмгектенгин ар убакта талыкпай,

Элин, учун ийгиликтер жаратып,

Кутот бизди мезгилдердин жарышы,

Жалтактатпайт максаттардын алысы.

Ойлогонду эмгек менен бекемдеп,

Орундалсын каалаганын баарысы.

2016-05-20 410 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20