Кожобекова Суйумкан


Кожобекова СуйумканКожобекова Суйумкан 1913-жылы Кыргыз ССРинин Жети-Огуз районундагы Саруу айылында туулган. Эмгек жолун 1931-жылдан тартып Тон районунун Ленин атындагы айыл чарба артелинде катардагы колхозчу болуп иштоодон баштаган. 1940-жылдан тартып колхоздун ага чабаны болуп эмгектенген, 1956-жылы мамлекетке ириктердин ар бирин 70кг салмакта жогорку семиздикте тапшырган, ар бир койдон 3,5кг жун кыркып алган. Мал чарбасын онуктуруу ишиндеги зор жетишкендиги учун СССР Жогорку Советинин Президиуму 1957-жылы 15-февралдагы Указы менен жолдош С. Кожобековага Ленин ордени Орок жана Балка алтын медалын тапшырып, Социалисттик Эмгектин Баатыры деген наам берилген.

2016-05-23 245 Биографиялар Жыргалбекова С. 2016-05-23