кош жылдыздай жаналы


Созу К. Мамбетакуновдуку

ОбонуЖ. Шералиевдики

Гулум болчу кубулбогон, соолбогон,

Суйуум болчу сузулбогон тозбогон.

Тандайыма татып турар бал болчу,

Таалайымдын бир тамчысы окшогон.

Жаш махабат канат куулоп алгыча,

Жаш омурлор кумарына кангыча,

Биз эмгектен бакыт кушун издейли,

Кана курбум кара коздор талгыча.

Заман шерти суйуубузду актайлы,

Картайганча таза бийик сактайлы.

Ансыз деле алтын омур кетилип,

Таш чеккенсип кемип бара жатпайбы.

Арзуу чанкайт анын кучтуу талабы,

Анда эмесе мурок болуп тамалы.

Колдон келсе тун койнуна тогулуп,

Кош жылдыздаи балбал этип жаналы.

2016-05-20 567 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20