«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

кол болсо


Созу С. Урманбетовдуку

Обону Б. Исаковдуку

Кол болсо да, кол жээгинде мен болсом,

Кок кайыкчан келе жаткан сен болсон.

Корбогонсуп кара кучко калп эле,

Тоону тиктеп алда нени ойлонсом.

Кол болсо да, кол жээгинде мен болсом,

Кок койнокчон колго тушкон сен болсон,

Эроон албай жаш балдардай куушуп,

Сен жалтанып, мен суу чачып ойносом.

Кол болсо да, кол жээгинде мен болсом,

Кок шиберде ыр кайырган сен болсон.

Козун бассам «кузгубу же тарак» деп,

Колум кармап «койчу агай» деп толгонсон.

2016-05-20 492 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20