кол баяны


Созу Ш. Молдокеевдики

Обону А. Керимбаевдики

Кол тубундо эл жашаган жер калып,

Корку анын унутулбас ырдалып.

Коп издээрбиз балалыктын элесин,

Коп кыз, жигит

Кол устундо кок кайыкчан ыргалып,

Кылаасынан сансыз жылдыз жаркырар,

Кыялымда кылым куусу тартышаар.

Тоолук жаштар кайыгынды токтотуп,

Тоолук элдин куулорунон калкып ал,

Ырларынан калкып ал.

Толкуп ташкан чон Нарын да буулду,

Кетенчиктеп кайра артка бурулду.

Токчулукка суусун болгон дениздин,

Толкун куусу тоодон ашып угулду,

Буткул элге угулду,

Кол тубундо эл жашаган жер калып,

Корку анын унутулбас ырдалып,

Коп издээрбиз балалыктын элесин,

Коп кыз, жигит

Кол устундо кок кайыкчан ыргалып.

2016-05-20 838 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20