кокойрок


Созу Ж Садыковдуку

Обону М. Эргешовдуку

Тоолорунан булут кетпеген,

Чокусуна куштар жетпеген.

Кокойроктой корком жер барбы,

Курчагандай кырка чеп менен.

Молтур суулар зоодон куланып,

Ак чуудай кетет чубалып.

Жыпар жыттуу гулдор кулпунат,

Бетегеси белден буралып.

Карагайлар тескей талашып,

Кыл чокуга кетет жанашып.

Агыш тун таккан укудой,

Ак боз уйго турат жарашып.

Торт тулугу тордо жайылып,

Малчы журот четин кайырып.

Суктанамын жайлоо коркуно,

Сууларына жузун чайынып,

2016-05-20 178 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20

Азизбек
Бир аз граматикалык катачылыктар бар экен .акчубадай кетет чубалып. Агыш туну таккан укудой. Сууларына жузуМ чайынып