«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

күттүм сени


Созу М. Жангазиевдики

Обону А. Жантемировдуку

Куттум сени, кун баткандан тан сурулуп атканча,

Уку келип уясында уйку сурап жатканча.

Куттум сени, жылдыз тарап жалгыз чолпон калганча,

Жылкычылар уйун карай эс алууга барганча.

Куттум сени шуудурумдун тамчылары акканча,

Женелерим чака кармап, сууну коздой басканча.

Куттум сени, кайда журдун,, кимдин колун кармадын?

Эмне мынча жалдыратып, эмне мынча алдадын?

2016-05-20 853 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20