кандай жансын курчун жок


Агын суу турса, чалчыкка

Ак шумкар келип кончу эмес.

Айланып басып мен турсам,

Анчалык катуу болчу эмес.

Кок ирим турса, чалчыкка,

Кокшумкар келип кончу эмес.

Конулун сыйлап мен турсам

Коп эле катуу болчу эмес!

Козун бир бышкан алчадай,

Коргондо журок чарчады ай.

Конулун болсо айтсанчы

Ойдо-томон калчабай.

Тун ичинде уйкум жок,

Кундузундо тынчым жок.

Карымын дейсин жаш туруп,

Кандай жансын курчун жок!

2016-05-20 787 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20