даниярдын ыры


Созу С. Сейитказиндики

Обону И. Жакановдуку

Мен элем элимди сагынган,

Тууган жер тузуна багынган.

Келемин - узак жол алдымда,

Махабат кутвмун айьшдан.

Ардагым сен, Жамийла,

Жалжалым сен, Жамийла.

Ашыгым сен,

Асылым сен, эркетайым!

Журокто коп сыр бар кайнаган,

Умутсуз жашаган кайда адам?

Кун сайын жуз ирет корсом

Канбаймын жузуно жайнаган.

Ардагым сен, Жамийла,

Жалжалым сен, Жамийла.

Ашыгым сен,

Асылым сен, эркетайым!

2016-05-20 1966 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20