боздотпочу


Созу, обону Э. Иманалиевдики

Боздобочу ай, ботодой болуп,

Мен калбайын бир гулдой соолуп.

Кайгырдым сени сагынып,

Боздобочу ботодой болуп,

Боздобочу, боздотпочу, боздобоюн

Ботодой болуп.

Ак шумкардын боосу шынгырап,

Ак куу колдо айдай кулпурат.

Айрылдым эми кантейин,

Арманымдан турам ыр курап.

Аалам турат,

А мен турам, мундан ыр курап.

2016-05-20 640 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20