«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

Боромбай Бекмурат уулу


Боромбай Бекмурат уулуБоромбай Бекмурат уулу (1779-1858) Журттун ээси Боромбай. Боромбай Бекмурат уулу XIX-кылымдын экинчи чейрегинде аркалык кыргыздардын эн ири Бугу уруу бирикмесинин чон манабы болгон. Боромбайды калк арасында кобунчо бий деп атап келишкен. Анткени ал, Ормон Ниязбек уулу 1842-жылы азыркы Балыкчы шаарынын башындагы Кара-Сазда же Орто-Токойдо хан которулгонго чейин жана андан кийин да хандыкка караштуу озунчо административдик-аймактык бирдиктин жеке башкаруучусу катарында козу отконго чейин бийлик жургузгон. 1855-жылы Бугу уруу бирикмеси Россиянин карамагына откондо орус бийлиги анын мурдатан бери алый жургон чон манап деген мансап-мартабасын тааныган. Ал атакка кошумча Россия армиясынын полковниги аскер даража-наамы ыйгарылган. Анын элчилери 1854-жылы сентябрда Омскиге келип, 1855-жылы 17-январда бул шаардан Россиянын букаралыгына отуу жонундо ант беришкен. Боромбай Бекмурат уулу кыргыз элинин саясий ишмери, оз заманынын залкар адамдары катары калкы учун каны-жанын аябаган, акылы тунук, нарк-насили бийик журт аталарыбыздын жашаган доорундагы инсандарыбыздын бири болуп саналат.

2016-05-23 1481 Биографиялар Жыргалбекова С. 2016-05-23