беш ыргай


Созу элдики

Обону А. Темировдуку

Белестеги беш ыргай,

Беш ыргайды мен кыйбай,

Бет-бетинен карасам,

Беш тулогон кыргыйдай.

Адырдагы алты ыргай,

Алты ыргайды мен кыйбай.

Алды-алдынан карасам,

Алты тулок кыргыйдай.

Кызыл колдун боюнда,

Кызыл ала ордогум.

Кыз экенде кошулган,

Кыйма кокул молмолум.

2016-05-20 3116 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20

Аселя
Мне очень нравиться это песня
Аноним
Кандай
Бегимай
Привет