бери чык


Ат бастырып айылыма,

Келбеген жигит, бери чык.

Ак жоолукту коргондо,

Дегдеген жигит, бери чык.

Оромолду бош байлап,

Опомпош селки, бери чык.

О жигитти коргондо,

Керилген селки бери чык.

Адырдын кызыл гулундой,

Ачылган селки, бери чык.

Кунгойдун кызыл гулундой,

Кулпунган селки бери чык.

2016-05-20 225 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20