баатырдын баатыр жарысын


Созу А. Токтакуновдуку

Обону М. Абдраевдики

Талашып мекен, мекен намысын,

Шандантып кыргыз, кыргыз тарыхын.

Москва учун жан кыйган, жан кыйган

Баатырдын баатыр, баатыр, баатыр жарысын!

Душманга ачуу, ачуу кекенип,

Тонналап берген, берген шекерин.

Маанайын бастап кетпеске, кетпеске

Мандайдан сылап, сылап, сылап мекенин.

Байкадын эмгек, эмгек артыгын,

Кайгынын жашын, жашын арчыдын.

Чырактай нур жуз жарына, жарына,

Чын данкын, данкын, данкын менен арзыдын!

2016-05-20 417 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20