«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

атажурт


Созу Алыкулдуку Обону

Ш. Отобаевдики

Жылуу кийин, жолун кыйын ушурсун,

Кыш да катуу... бороон улуп, кар уруп.

Суугунду оз мойнума алайын,

Жол карайын, токтой турчу Атажурт!

Тундор жаман... кырсык чалып кетпесин,

Наалат келип ат тизгинин шарт буруп.

Азабынды оз мойнума алайын,

Из карайын, токтой турчу Атажурт!

Жаз да башка... жел тийбесин абайла,

Копко турбас, мобул турган сур булут.

Бут дартынды оз мойнума алайын,

Сен ооруба, мен ооруюн Атажурт!

2016-05-20 994 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20