аталар


Созу К. Исаковдуку

Обону Л. Жээнбаевдики

Аталар туболукко тируусунор,

Кыздардын колундагы гулусунор.

Кыялдын (ай) канаттарын (ай) куулондунор,

Комуздун мукам назик унусунор.

Аталар кендиктердин кенисинер,

Адамдын акыл, дайра чегисинер.

Кылымдан кылымдарга талбай учаар,

омурдун тугонбогон кенисинер.

Аталар, чечендердин созусунор,

Бешикте жаш баланын козусунор.

Ата-Журт намысына шыктандырар,

Атак, данк, эрдиктердин озусунор.

2016-05-20 428 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20