«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

анда сен


Созу Ш. Садыбакасовдуку

Обону Ж. Шералиевдики.

Алчадай жузун, молт эткен,

Анандан башка оппогон.

Ала жаз сайган чырпыктай,

Анда сен он беш жашта элен.

Ажарын журок орттогон,

Айта алам кантип соз менен.

Асманда айдай толукшуп,

Анда сен жыйырма жашта элен.

Ок байлап чалгын канатка,

Отузга келдик заматта.

Жайлоодо чолпон очкондой,

Жаш кезек калат каякта.

Жебени тагып канатка,

Жетебиз кыркка заматта.

Куугумдо шамдай булбулдоп

Кулгун кез калат каякта.

Улам биз алга шашабыз,

Улгайып баражатабыз.

Ал мончок суйкум балдарга,

Азыр биз ата-апабыз!

2016-05-20 2234 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20