«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз! (2-сынак)

алоолоп


ЖУРОК ОЧПОСУН

Созу Б. Абакировдуку

ОбонуЖ. Шералиевдики

Турмушун салат элекке

Тушунда жара керекке

Айланып чалгын чалып кал,

Архивке ото электе.

Кайрылбайт кайрадан

Тууралап пайдалан.

Архивке жете электе.

Жаш кезге сергек карагын,

Жалтанбай таап амалын

Улгаюу деген торго алат

Ак, кызыл жуздун жамалын.

Ошондо окунбо,

От жанбайт козундо.

Ойлонуп ишке жарагын...

Байкоосуз конул чокпосун,

Баркталбай мезгил отпосун

Айбыга берип жон эле

Алоолоп журок очпосун.

Сыр катып ийменбе,

Сырдашкан билгенге

Алоолоп журок очпосун.

Башкара билип эркинди,

Жашоого берсен берчунду.

Турмушун болоор ыраазы,

Турмуштан алсан энчинди.

Жай болоор конулун

Жашарып омурун

Турмуштан алсан энчинди.

2016-05-20 355 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20