Акыркы конгуроо


Сөзү: А. Өмүркановдуку
Обону: К. Эралиеваныкы

Чакырсак келбес тил безеп,
Өзүңдө калды бир кезек.
Сабакта класс-парталар,
Шыбырап турчу, шыбырап турчу,
Шыбырап турчу билбесек,
Кайрылып келбес күн үчүн.

Бийлейбиз бүгүн күнү-түн.
Классташ кыздар-балдардын,
Жүрөктө сактап күлүшүн.
Ашырсын ар ким турмушка,
Ойлогон максат, ойлогон максат,
Ойлогон максат үмүтүн.

Кубантып эже-агайды,
Курдаштар ишке жарайлы.
Китептен эмес турмуштан,
Көрөбүз дагы, көрөбүз дагы,
Көрөбүз дагы далайды.

Коштошуу жашы тамчудай,
Кирпикти бир аз ирмесек.
Жолдор көп, жолдон адашпай,
Тилегеним жүрөк дартын ырбатпа,
Сураганым ак сүйүүмдү булгаба.
Сүйгүнүң, деп мажбурлоого акым жок,
Мейли өтсүн убакыттар арада.

Акыркы коңгуроо ырлар жыйнагы
2016-05-20 2879 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2020-08-30