Абдулаев Курманкул


Абдулаев Курманкул1918-жьшы Ак-Суу районундагы Бору-Баш айылында туулган. Эмгек жолун 1931-жылы Маяк совхозунда жумушчу болуп баштаган. 1937-жылдан тартып комбайнчы. 1956-жылы Абдулаев 520гектар эгин чаап, 11564 центнер дан бастырган. СССР Жогорку Советинин Президиуму 1957-жылы 15-февралдагы Указы менен жолдош Абдулаевге Социалисттик Эмгектин Баатыры деген наам берилген. Ленин «Ардак Белгиси» ордендери жана медалдар менен сыйланган.

2016-05-23 273 Биографиялар Жыргалбекова С. 2016-05-23