Созу, обону Т. Турдалиевдики

Турмуштун коруп жыргалын,

Откорбо жаштык кырдаалын,

Айтып жаткан кебимди,

Акылдуу курбум сындагын.

Мен али сен деп журомун,

Созу Б. Абакировдуку

Обону К. Темировдуку.

Коруно калса караанын,

Когултур оттой жанамын.

Шылтоолоп

Созу К. Акаевдики

Обону Э. Мукамбетовдуку

Селкинин созун кайталап,

Жел согот беттен аймалап,

Жанаша бир отсом дейм.

Жаштыктын

Созу А Иманбаевдики

Обону А. Кыязовдуку

Корбой калсам озунду сагынамын,

Элесинди нур кылып

Созу Ж. Садыковдуку

Обону Н. Турсунбаевдики

Ак булутту аралап ай баратат.

Аккуу болуп колдогу жай баратат.

Аталбайсын аккууну оной менен,