Ырдайлы кыргыз ырларын

Подписаться на эту рубрику по RSS

ай, айгул ай

Созу Т. Багышбековдуку

Обону А. Атабаевдики

Канча мезгил откондугу сезилбей,

Кечоо гана жаны ойгонгон сезимдей.

Элестерин коз алдымдан кетпеди,

ОшондогуКененирээк...

ай баратат

Созу Ж. Садыковдуку

Обону Н. Турсунбаевдики

Ак булутту аралап ай баратат.

Аккуу болуп колдогу жай баратат.

Аталбайсын аккууну оной менен,

Кененирээк...