Созу А. Жакшылыковдуку

Обону Т. Асанакуновдуку

Жакын журуп табышпай,

Сенден сурдоп таанышпай,

Журо

Созу, обону А Коробаевдики

Тан алдында таттуу махабат,

Кол толкуну улам каратат.

Дал ошондо куулоп канатын,

Кийген

Созу Б. Сарногоевдики

Обону Б. Нишараповдуку

Чанкаганда чай ичкин деп сен мага,

Белек кылып берген

Созу А Медетбековдуку

Обону К. Эралиеваныкы

Айыл арты шиберлуу саз, талаа кок,

Бой тарткандар бут чогулуп, бала

Созу: О. Султановдуку

Обону: А Керимбаевдики

Кайчы откон тагдыр менен жолго чыгып,

Силерди ак булуттар жолдош кылып.

Мен келип алтын кумдуу кол жээгине,