Кыргызстандын тарыхы

Подписаться на эту рубрику по RSS

1873-1876 жылдардагы көтөрүлүш. Туштук Кыргызстанды Россиянын басып алышы

19-кылымдын 60-70жылдардагы Кокон хандыгынын жана Туштук Кыргызстандын коомдук саясый абалы 19-кылымдын 50-жылдарынын башталышында Кокон хандыгынын саясий абалы ич ара чырчатак-козголондордунКененирээк...