Кыргызстандын тарыхы

Подписаться на эту рубрику по RSS

Үркүн

Какшаалдын бели. Белдин ары жагында Какшаал өрөөнү жатат. Андан ары Кытай жери башталат. Жүк артылган төөлөр, өгүздөр, атчан-жөөлүү адамдар, көчкө аралашканКененирээк...

Жоокердик өнөр

Биздин заманга чейинки доордон Монгол чапкынына чейинки мезгилде Борбордук Азияда нечен деген элдер, уруулар жашап өттү. Далайларынын аты чыкпай, күчтүүсүнө жем болду. Кай бириКененирээк...

Теңирчилик дини

Бул тирүүлүктө ар адамдын башына сөзсүз оор соболдор келет: Мен киммин? Кайда барам? Кантип жашайм? Жашоодогу максатым эмне? Түйшүк, кайгыдан кантип кутулам? Андай суроолоргоКененирээк...