Бул жерде Сиздин жарнама болушу мүмкүн! 0(707)48-14-46 whatsapp

Кыргыз тамак-аштары

Подписаться на эту рубрику по RSS

Жапма челек

Байыркы кыргыздарда "Жапма челек" бул жашырып, башкаларга көрсөтпөй, ичкен тамак катарына кирген десек да ашык болбос. Илгери кыргыз эли көчмөн абалда жашаган кезде буудай, арпа аз эгишчү, ошондуктан эгин тартыш

Кененирээк...

Кучала

"Кучала" деген эмне? "Кучала ичтиң беле?", "күчаладай күчү бар" өңдүү сөздөр айтылат. Күчала - күч аласыз деген түшүнүк. Ал - тамырлуу өсүмдүк. Өзү топчудай тегерек көрүнөт.

Кененирээк...

Тай эти

"Тай эти" күчтүү, тамак катары белгилүү. Дарычылык катары, териси адамдарды түтөктөн сактайт. Мурундан кан түтөктөгөндө мурунду ат жалынын алдына катып, бир аз тер менен дем алып турганда мурун каны басылат, дароо адам өз абалына келип, чыйрала түшөт.

Кененирээк...

Кул азык

"Кул азык" б. а. берекелүү ток азык, көпкө бузулбаган жеңил жагымдуу азык. Байыркы көчмөн турмушта, жашоо жакадан, бөрү этектен алып турган тынчы жок заманда кыргыз эли турбастан, улам конуш оодара берген.

Кененирээк...