химия

Коллоиддик химия

Коллоиддик химия – гетерогендүү дисперстик системалар, коллоиддик эритмелер жана ири мол-лык массалуу бирикмелердин физика-химиялык касиеттерин, беттик кубулуш негизиндеКененирээк...

Физикалык химия

Физикалык химия – химиялык кубулуштар жана алардын закон ченемдүүлүктөрүн физ. илиминин жалпы принциптери негизинде түшүндүрүүчү илим. Ф. х. химиялык процесстер жүрүү законченемдүүлүктөрүн, химиялыкКененирээк...

Диссимиляция (химия)

Диссимиляция (химия), катаболизм татаал органикалык кошулмалардын (белок, нуклеин кислоталары, май жана углеводдор) жөнөкөй заттарга чейин ажырашы. Ажыроо реакцияларында татаалКененирээк...

Биоорганикалык химия

Биоорганикалык химия – орг. бирикмелер түзүлүшү менен алардын биологиялык функциялары ортосундагы байланышты изилдөөчү илим. Б. х. объектилери - биологиялык маанилүү жаратылышКененирээк...

Ассоциация (химия)

Ассоциация (химияда) – бирдей же жаратылышы б-ча жакын молекулалар эритмелерде салыштырмалуу туруксуз топтор – ассоциаттар (димерлер, тримерлер ж. б.) пайда кылат. Аларда молекулалар суутектикКененирээк...