химия

Жалпы химия

Жалпы химия — хим. илиминин жалпы негизин түзгөн хим-нын закондо-рун

ж-а теориялык көз караштарын ичине камтыган жогорку окуу жайларынын студенттерин кесиптик даярдоого багытталганКененирээк...

Радиациялык химия

Радиациялык химия — иондоочу нурлануунун таасири астында заттардагы химимялык процесстерди изилдөөчү хим-нын тармагы. Иондоочу касиетке гамма, рентген, ультра кызгылт көк нурларКененирээк...