Айланма капитал

Айланма капитал — өндүрүш капиталынын эмгек предметин жана жумушчу күчүн сатып алууга бөлүнүүчү бөлүгү. Айланма капитал туруктуу капиталдын (сырьё, материалдар, энергия, отун, бүтө кененирээк
Капитал

Капитал (англисче capital – башкы) – 1) өндүрүштүн капиталисттик ыкмасына таандык экономикалык мамилелердин жыйындысы, 2) ишкердик – коммерциялык жана ишмердиктин кененирээк
Капитал (экономика)

Капитал (нем. Kapital, лат. capita-lis – башкы) – экономикалык категория. Адам тарабынан түзүлгөн ресурстар, алар товарларды өндүрүү менен кызмат көрсөтүүлөрдө пайдаланылат жана киреше алып кененирээк