Зымсыз байланыш


Зымсыз байланыш - берилишти зым колдонбостон жиберүү ыкмасы. Анын 3 түрү бар: 1) курьер байланыштыргыч, ал радио жана жарыктын инфракызыл тобун колдонуп, бир пмараттын ичиндеги түзүлмөлөр арасында берплишти жиберүүнү уюштурат. Натыйжада берплиш компьютерлер арасында кабелсиз жпберплет, 2) берилишти радиотолкундун жардамы менен шаар, облус жана мамлекеттерге жиберүү, 3) телефон байланышынын соталык (уюлдук) системасы. Бул системада радиотолкун колдонулуп, кыймылдуу байланыштар жүзөгө ашырылат. Соталык байланыштагы телефон белгилүү географиялык аймакка катталып, жергиликтүү антенна менен байланыштыруучу радиотолкундун таасири менен иштейт.

2016-08-11 58 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11