Зурдинов Аширалы


Зурдинов Аширалы - (28. 12. 1946-ж. туулган, Ош облусу, Кара-Суу району, Савай айылы) медицина илимдеринин доктору (1987), профессор (1990), КР УИАнын корреспондент мүчөсү (2006). КММИни (1968), ошол эле жерде аспирантураны (1974), СССР МИАнын Фармакология ИИИнин докторантурасын (1987) бүткөн. 1968-жылдан КММИде ассистент, доцент, декандын орун басары, проректор болуп иштеген. 1997-жылдан КММИде кафедра башчысы. 2009-жылдан И. К. Ахунбаев атындагы КММАнын ректору. Зурдинов күч жана акыл эмгекке жөндөмдүүлүктү фармакол. жөндөө (коррекциялоо), организмдин гипоксиялык абалы, фармакол. автопротекторлор жана антигипоксанттар б-ча КМШ өлкөлөрүнө белгилүү адис. Анын жетекчилиги менен жаңы фитопрепарат «Иммупаз» иштелип чыккан жана каттоодон өткөн (2003). КРдин илимге эмгек сиңирген ишмери (1996). 235тен ашык илимий эмгектин, анын ичинен 6 монография, 2 ойлоп табуунун, 10 патенттин автору. Эмгектери: Взаимодействие лекарственных средств (в соавторстве). Б., 1992, Средства, влияющие на функции исполнительных органов и на процессы тканевого обмена (в соавторстве). Б., 1996, Формуляр основных лекарственных средств КР (в соавторстве). Б., 1999, Клиническая фармакология: проблемы безопасности и рационального использования лекарственных средств на рубеже веков. Б., 2001.

2016-08-11 63 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11