Зороастризм


Зороастризм - Байыркы доордо ж-а орто кылымдарда Иран, Орто Азия, Азербайжанда тараган отко табынуу дини. Б. з. ч. 6 – кылымда пайда болгон. Бул динди негиздөөчү деп эсептелген "пайгамбар" Зороастранын иранча (Заратуштра) ысмынан аталган. З. окуусу "Авеста" ыйык китебинде баяндалган. З-дин негизги принциптери: диний дуализм, б. а. карама-каршы эки кудай-бири мээримдүү Ахурамазда, экинчиси ырайымсыз Анхра-Манью бар деп, жакшылык менен жамандыкты карама-каршы коюу, алардын ортосундагы күрөш дүйнөлүк процесстин негизин түзөт деп эсептөө, акырында жакшылыктын жеңип чыгарына ишенүү. З. Сасанийлер дөөлөтүнүн (3-7-к.) ткшкнда мамлекеттик динге айланган. 7-кылымда Иранды арабдар басып алып, З. Динин куугунтукка алып, перстерди мусулман динине зордуктап өткөрүшкөн. Азыркы учурда бул динди бир кыйла өзгөрүлгөн түрүндө Индиядагы парстар менен Ирандагы гебрлер тутушат.2016-08-11 171 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11